فصل ۱۳ پابجی (PUBG) به همراه به روز رسانی جدید

به روز رسانی جدید از فصل ۱۳ پابجی (PUBG) ارائه شده است. پیش بینی می شود که اکثر به روز رسانی ها مانند فصل ۱۲ باشد. اگر چه هنوز چیز …

فصل ۱۳ پابجی (PUBG) به همراه به روز رسانی جدید Read More »